:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vuosikokouskutsu 2023
=> Vuosikokousesityslista 2023     
=> Vuosikokouspöytäkirja 2023
=> Toimintakertomus 2022
=> Kalastusseurojen toimintakertomus 2022

Hoitokunnan päätökset 2023

Avustusilmoitus     
=> Hakemuskaavake AVUSTUKSILLE

Osakaskunnan säännöt

Osakaskunnan vesialueet

Lunastettavat vesijätöt
=> Osakaskunnan lunastushinta-esitys

Ruoppaus- tai niittoilmoituslomake ELY:lle (alle 500 m3)
=> Ilmoitus ruoppauksesta vesialueen omistajalle

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TIETOSUOJA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

==> Hoitokunnan päätökset 2022
==> Vuosikokouskutsu 2022
==> Vuosikokousesityslista 2022
==> Vuosikokouspöytäkirja 2022
==> Toimintakertomus 2021
==> Kalastusseurojen toimintakertomus 2021

=> Hoitokunnan päätökset 2021
=> Vuosikokouskutsu 2021
=> Vuosikokousesityslista 2021
=> Vuosikokouspöytäkirja 2021
=> Toimintakertomus 2020
=> Kalastusseurojen toimintakertomus 2020

=> Hoitokunnan päätökset 2020
=> Vuosikokouskutsu 2020
=> Vuosikokousesityslista 2020
=> Vuosikokouspöytäkirja 2020
=> Toimintakertomus 2019
=> Kalastusseurojen toimintakertomus 2019

=> Hoitokunnan päätökset 2019
=> Vuosikokouskutsu 2019
=> Vuosikokousesityslista 2019
=> Vuosikokouspöytäkirja 2019
=> Toimintakertomus 2018
=> Kalastusseurojen toimintakertomus 2018

> Hoitokunnan päätökset 2018